Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος σας προσκαλούν στο 40ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως και 16 Μαΐου 2013, στην Αθήνα στον πανέμορφο χώρο της Αίγλης Ζαππείου.

Σήμερα, σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όπου η χώρα μας έχει πληγεί περισσότερο, και επί πλέον σε μια περίοδο επαγγελματικής μας κρίσης με την έλλειψη νοσηλευτών και παράλληλα με τη ραγδαία αύξηση των αναγκών φροντίδας υγείας των πολιτών, οι νοσηλευτέςως τα βασικότερα στελέχη των υπηρεσιών φροντίδας υγείας, καλούνται δυναμικά και με τα ελάχιστα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους να προασπίσουν και να διασφαλίσουν την υγεία των πολιτών της χώρας μας.

Τα τελευταία χρόνια, με τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνοβιολογία, συναντώνται συχνά στη νοσηλευτική βιβλιογραφία, καλοσχεδιασμένες επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες και πολύπλοκες στατιστικές μέθοδοι εφαρμόζονται πλέον για την καλύτερη δυνατή ανάλυση των στοιχείων και κατ' επέκταση την ερμηνεία φαινομένων, συμβαμάτων και συμπεριφορών στην κλινική πρακτική, με αποτέλεσμα η παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα να βασίζεται σε τεκμηριωμένες πρακτικές.

Μεταξύ των άλλων τα Πανελλήνια Νοσηλευτικά Συνέδρια συμβάλλουν σημαντικά στην απόκτηση τεκμηριωμένης νέας γνώσης, διευρύνουν τους επιστημονικούς ορίζοντες του νοσηλευτή, τον ευαισθητοποιούν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην κλινική πράξη, βελτιώνουν τη φροντίδα υγείας αλλάζοντας πρακτικές του παρελθόντος και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ώριμης, κριτικής και επιστημονικής σκέψης. Είναι βέβαιο ότι και από το Συνέδριο αυτό θα προκύψει εμπλουτισμός των γνώσεων, διότι όλοι οι συμμετέχοντες στο συνέδριο ως ομιλητές φιλοδοξούν με τις εισηγήσεις τους να παράσχουν στους νεότερους συναδέλφους ολοκληρωμένη γνώση για τα θέματα που θα παρουσιαστούν. Επίσης μέσω των εισηγήσεων και των προσεγγίσεων διαμηνύεται ο προβληματισμός των νοσηλευτών σε θέματα φροντίδας υγείας που αποτελούν και το κύριο έργο προσφοράς προς τον άνθρωπο.

Τα θέματα του Συνεδρίου άπτονται όλων των αντικειμένων που αφορούν τον άρρωστο και το υγιές άτομο και τη νοσηλευτική γενικότερα και θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν πολλά ερωτήματα που απασχολούν στο χώρο της υγείας.

Τα εχέγγυα για την επιτυχία του Συνεδρίου τα δίνει η συμμετοχή όλων μας και η μακρά πορεία του Συνδέσμου στη διοργάνωση Πανελληνίων Νοσηλευτικών Συνεδρίων με πλούσια θεματολογία και σύγχρονη προσέγγιση.

Με αυτό το σκεπτικό καλούνται όλοι οι Νοσηλευτές σε δυναμική συμμετοχή στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.Έτσι με συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη θα συνεχίσουμε την εκπλήρωση του καθήκοντός μας.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Δρ Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη